Parkenin Şişmesi Veya Zeminden Ayrılması

Parkenin Zeminden Ayrılması

Uygulama esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek en büyük sorun

masif parkenin yapıştırıldığı zeminden ayrılması ve şişmesidir.


Parkenin yerden ayrılması veya şişmesinin genelde tekbir nedeni vardır.

Ancak bazan parkeyi uygulayan ustanın belli başlı şartları yerine

getirmemesi, zeminin istenen özelliklere sahip olmaması veya ustanın işi

çabuk bitirmek için acele etmesi de arzu edilmeyen bu arızanın meydana

gelmesine sebep olur. Parkenin yapıştırıldığı zeminden ayrılması veya

şişmesine sebep olan belli başlı faktörler şunlardır;


    *      Parkenin aşırı derecede kurutulmuş olması,


    *      Kullanılan tutkalın çok beklemiş olması,


    *      Zeminin zayıf ve kalitesiz olması,


    *      Zeminin yeterince temiz olmaması,


    *      Zeminin aşırı nemli olması.


Parkenin yerden ayrılması veya şişmesi, tutkalın kuruması ve priz

yapması sırasında olabilecek gibi, parkenin üzerine uygulanan cilanın

kuruması ve sertleşmesi esnasında da olabilir. Eğer şişme veya zeminden

ayrılma döşeme işlemini takip eden ilk 10 saat içinde oluşmuş ise ;

bunun tek nedeni, parkenin aşırı bir nem emmiş olmasıdır. Bu nemin

nedeni parkenin iyi kurumaması ve/veya gereğinden fazla, hatalı tutkal

kullanılması olabilir. Parkenin aşırı derecede kurutulmuş olması da bu

sureci hızlandırabilir. Döşenecek olan parkenin nemi %8-12 arasında

olmalıdır.


Eğer parkenin nem oranı bu yüzdelerin çok altında ise, parkenin

zemindeki ve/veya tutkaldaki nemi emmesi, tutkalın kuruma ve priz

yapması süresinden çok daha hızlı olacak ve doğal olarak parke zeminden

ayrılacaktır. Tutkaldan kaynaklanacak problemlerin tamamen önüne geçmek

için (özellikle uzun boy parkeler için), mutlak surette poliüretan

esaslı tutkal kullanılması tavsiye edilir. Su bazlı kullanılan

uygulamalarda (sadece kısa boy parkeler için tavsiye edilir- ahşabına

göre değişiklik arz eder), gereğinden fazla miktarlarda tutkal kullanımı

parkelerin altına su dökmek ile eş değerdir. Parke döşenmesi esnasında

su bazlı tutkal sarfiyatının 600-800 gr./m2 geçmemesi gerekir. Tutkal

hiçbir zaman şap bozukluklarını gideren dolgu malzemesi olarak

kullanılmamalıdır. Parkenin zeminden ayrılması veya şişmesi cilalama

işleminden hemen sonra meydana gelmiş ise bunun nedeni zemin şapının

dozajında dökülmemiş olması, şapın yeterince temiz olmaması veya

kullanılan tutkalın gereğinden fazla bekletilmiş olmasıdır. Bekletilen

tutkal yüzeysel olarak sertleşmeye başlar ve üzerinde yapışma işlemini

engelleyen kuru bir tabaka oluşur. Cila işlemi, parkenin üzerinde

oldukça önemli bir gerilime sebep olacaktır. Dolayısıyla kötü bir zemin

ve/veya bekletilmiş tutkal ile uygulanan parke zemine gerektiği gibi

yapışmayacak ve cila işleminin sebep olduğu aşırı gerilimin nedeni ile

zeminden ayrılabilecektir.

Şikayet Ve Önerileriniz İçin Lütfen İletişime Geçmeyi Unutmayın!!