Laminant Parke Döşeme Aşamaları

Laminant Parke Döşeme Aşamaları

1.Laminat Parkelerin Görüntüsü:Laminat parkeleri odamıza döşemeden önce, 48 saat bekletelim. (Parkelerin bekletilmesinin nedeni, havanın neminden kaynaklanan genleşme ve kabarmayı önlemektir.) 


2.Zemin etüdü yapalım: Laminat parkeyi döşeyeceğimiz zeminin düzgün olup olmadığını mastar yardımıyla kontrol edelim. Konulan mastarın altındaki boşluk 3 mm’yi geçmemelidir. Zemin üzerine konulan mastarın boyu minimum 1.5 metre olmalıdır. Zeminle mastar arasında 3 mm’den fazla boşluk varsa dolgu malzemesi kullanarak bu boşlukları kapatalım ve zemini düz hale getirelim.


3.Şilteyi döşeyelim: Şilteyi zemine döşemeden önce altına zeminin ölçülerine uygun olan bir naylon serelim. (Şiltenin altına serilen naylon, laminat parkeyi alttan gelecek rutubete karşı korur.) Naylonun üzerine, almış olduğumuz şilteyi serelim. Serilen şilte, 3 mm’den az olan boşlukların (çok ufak zemin bozuklukları) giderilmesine ve parkenin net bir şekilde zemine oturtulmasına yardım eder.


4.İlk parkenin yerleştirilmesi ve mesafe takozlarının konulması: Laminat parkeyi döşemeyi düşündüğümüz odanın, bütün duvarlarının kenarlarına mesafe takozlarını yerleştirelim. (Ahşap parkenin odadaki nemden kaynaklanan genleşme neticesinde duvara istenilenden fazla dayanmaması için mesafe takozu konulur. Mesafe takozları, paneli duvardan minimum 1.5 cm uzaklaştırmalıdır. Bir panele iki mesafe takozu yeterlidir). Mesafe takozlarını yerleştirdikten sonra ilk paneli, lamba tarafı (panelin girintili tarafı) duvara gelecek şekilde yerleştirelim.


5.Duvarın izdüşümünü ölçelim: Duvarda fiziksel bozukluk varsa elimize aldığımız bir tam boy paneli duvarla panel arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirelim. Panelin üzerine koyduğumuz mesafe takozunu (mesafe takozu yerine çelik mastarda kullanabiliriz) duvara paralel olacak şekilde yerleştirelim. Panelin başından sonuna kadar mesafe takozunu kullanarak, kalem yardımı ile düz bir çizgi çekelim ve duvarın profilini çıkaralım. Çizdiğimiz çizgi izdüşümünü aldığımız duvar profiline uygun şekilde yardımıyla panelimizi keselim. Böylece panel duvara tam yerleşecek ve duvarla panel arasında boşluk kalmayacaktır.


6.İlk sıranın bitişi ve parke ekleme: İlk sıranın yanına paneli lamba ve zıvana tarafı birbirine bakacak şekilde yanaştıralım. Başka bir panelden kestiğimiz takriben 10 cm’lik parçayı, iki panelin kafalarının kesiştiği yere koyalım. (Konulan parça parkelerin aşağıya doğru kaymasını engeller.)


7.Takozla vurma: Birinci ve ikinci panelin kafalarını yan yana koyduktan sonra, ikinci paneli, takoz yardımıyla birinci panele çakalım ve panelleri kafalarından birleştirelim.


8.İlk sıradaki son panelin ölçüsünün alınması: İlk sıranın son paneline geldiğimizde, duvarla son panel arasına yerleştirilecek parkenin boyunu ölçelim. Bunun için 1 boy panelini, ilk sıranın yanına zıvana (çıkıntılı taraf) tarafı duvara bakacak ve ilk sıra ile arasında 4 mm boşluk kalacak biçimde yerleştirelim. Kurşunkalemle panel üzerine çizelim. (Duvarla son panel arasında oluşan boşluğa kesilen parke yerleştirilecek.)


9.Ölçülen panelin kesilmesi: Ölçüsünü aldığımız parkeyi, ölçüsünün boyutlarına göre dekupaj yardımıyla keselim. (Kalın ağızlı testere kullanmayalım.)


10.Kesilen panelin yerleştirilmesi: Kestiğimiz bitiş panelini, ölçüsünü aldığımız boşluğa yerleştirelim. Çektirme demirinin girintili olan kısmını duvarın dibine yerleştirelim. Panelin üzerinde kalmış olan çıkıntılı tarafa çekiçle vuralım ve iki panelin birbirine bağlanmasını sağlayalım.


11.Birinci panele tutkal sürülmesi: Birinci sırayı tamamladıktan sonra, tutkalı birinci panelin ikinci panelle birleşeceği yere ince bir tabaka halinde sürelim.


12.İkinci panelin yerleştirilmesi: İki elimize aldığımız ikinci paneli, birinci panele yapıştıralım. (Parkenin üzerine kova devrilmesi ya da aşırı ıslak bezle silinmesi halinde sürdüğümüz yapıştırıcı, parkenin iç kısımlarına suyun girişini engeller.)

Şikayet Ve Önerileriniz İçin Lütfen İletişime Geçmeyi Unutmayın!!